Vad vi erbjuder

Att styra kostnader, tid och kvalitet är oftast de viktigaste och svåraste uppgifterna i ett byggprojekt. På Jezierski&Fors AB finns kompetensen som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från förstudie, kalkyl, projektering, projekteringsledning, upphandling, projektledning, byggledning och besiktning till teknisk förvaltning.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig med en offertförfrågan eller om du har några frågor och funderingar.

Projektledning

Våra projektledare hjälper er med projektstyrning av både mindre och större uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Från utredningar i tidiga skeden, till huvudprojektledare av stora entreprenader. Vi kan vara med och hjälpa dig som kund i byggprocessens samtliga faser.

Vi har projektledare som är specialiserade inom:

Entreprenadbesiktningar

Vår besiktningsgrupp har i genomsnitt 25-års erfarenhet av besiktning och byggkontroll. Vi utför all typ av besiktning enligt AB, ABT och ABS. En gediget utförd  besiktning ger beställaren en tydlig bild av slutresultatet utav entreprenaden.

Byggnadskonstruktion

Vår konstruktionsavdelning utför projektering av byggnadskonstruktioner för både industriella, kommersiella och bostadsfastigheter samt stomutredningar, dimensioneringskontroll, skadeutredningar etc. Till hjälp har vi den senaste digitala tekniken från AutoDesk, Strusoft mm.

Certifierad kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen), behörighet K (kvalificerad). Som plan- och Bygglagens förlängda arm med i genomsnitt 15 års erfarenhet hjälper vi dig som beställare att se till att lagar och regler efterföljs.

UAS/Drönarinspektioner/luftens hjältar

Vi utför inspektion och besiktning av fastigheter mm med hjälp av drönare. Med marknadens bästa utrustning borgar vi för att slutresultatet också blir marknadsledande. Våra elektroniska medhjälpare tar sig fram även i de mest svårtillgängliga ställen både inom- och utomhus. Genom att våra drönare kommer åt ställen som annars kräver insatser med väldigt hög risk för olyckor alvarliga skador tex i cisterner, pannor, skorstenar mm gör vi det möjligt för våra beställare att inspektera områden som annars inte skulle vara möjligt, eller annars hade varit mycket kostsamma att nå med dyra ställningar.

Byggledning

Våra byggledare hjälper er att organisera, planera, samordna och styra bygget på plats. Vi leder entreprenaderna och ser till att avtal följs. Dessutom säkerställer våra medarbetare att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt, med högsta kvalitet och enligt gällande branschregler.

Byggarbetsmiljösamordning BAS-P/-U

Med ordning och reda samt ett klart och tydligt säkerhetsarbete skapar man säkra byggarbetsplatser. Våra byggarbetsmiljösamordnare är handplockade från off-shore industrin, en industri som har några av världens farligaste arbetsplatser. Med denna bakgrund, ett brinnande intresse för säkerhet, hälsa och miljö, samt många års erfarenhet från byggbranschen står våra kollegor redo att hjälpa till med säkerhetsarbetet i ert projekt.